MASKİ PRATİKMaski Pratik Ekran Görüntüsü 1

"pratik.manisasu.gov.tr" Web Sitesi Kullanımı Hakkında

"pratik.manisasu.gov.tr" giriş sayfası

Abone bilgileri ve m3 seçimi

Maski Pratik Ekran Görüntüsü 2

Ödeme bilgileri ve ödemeyi tamamlama

Maski Pratik Ekran Görüntüsü 3

Ödeme Sonucu ve Yükleme Noktaları

Maski Pratik Ekran Görüntüsü 5

Pratik Yükleme Noktaları Kullanımı Hakkında

Kioskların Kullanımı